หลักวิทยาศาสตร์สร้างโลก

รู้ลึกรู้ทันไปกับเชื้อป้องกัน เอดส์ (AZT)

prshrtht

เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในปี พ.ศ. 2538 เมื่อ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นวิจัยยาต้านเชื้อโรคเอ็ดคนแลกของประเทศไทยจนสามารถผลิตและคิดค้นยาวที่มีชื่อว่า (ZIDOVUDINE) หรือมีอิกชื่อเรียกหนึ่ง (AZT) ซึ่งเป็นยาต้านภูมิป้องกันโรคติดต่อทางเพศจากแม่สู่ลูกและยังป้องกันการฆ่าเชื้อภายในสู่ภายนอกและยังเป็นคนคิดค้นตัวยา (ZIDOVUDINE) เป็นคนแรกของประเทศไทยและยังมีการใช้ทดลองกับคนที่เป็นโรคเอดส์ในไทยอิกด้วยซึ่งผลตอบรับจากการใช้ตัวยานี้ก็ได้ผลจริงเลยจึงทำให้ตัวศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เมื่อชื่อเสียงโด่งดังไปยังทั่วโลกเพราะตัวยาที่อาจารย์คิดค้นนั้นทำให้ทั่วโลกสนใจและยังทำให้ชาวต่างชาติหรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจอยากลองเรียนอยากผลิตตัวยานี้เพื่อไปรักษาให้คนในประเทศนั้นๆและตัวอาจารย์เองก็ได้รับจดหมายจากทางการเรียกตัวให้ไปสอนซึ่งตัวอาจารย์เองก็ได้ตอบตกลงจากประเทศทวีปแอฟริกาอิกด้วยซึ่งในประเทศทวีปแอฟริกานั้นเป็นประเทศที่มีการมีเพศสัมพันกันมากที่สุดแล้วไม่ใส่ถุงยางป้องกันอนามัยซึ่งทำก่อให้เกิดการมีโรคติดต่อติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธุ์ไม่ใส่ถึงเลยก่อให้เกิดโรคเอดส์ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดแพร่กระจายของโรคเอดส์อย่างมากซึ่งจากการ สำรวจนั้นผู้ที่เป็นโรคอายุน้อยสุดเกิดมาเป็นเลยจากครรภ์มารดาซึ่งทำให้ตัวอาจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ นั้นได้เห็นการติดต่อจากโรคนี่ร้ายแรงมากจึงนำตัวยาที่ตัวเองคิดค้นค้นพบมาช่วยทำการรักษาคนในประเทศแอฟริกา จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่แอฟริกาได้เรียนและนำจดจำเอาไปใช้ช่วยในการรักษาของคนในประเทศนั้นๆ แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มาเรียนกับตัวดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ก็ไม่ได้มีแค่นั่นยังมีจีนยังมีเกาหลีญี่ปุ่นอิกแยะและซึ่งตัวอาจารย์เองก็ได้สอนการทำยาผลิตตัวยาเสร็จตัวดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เองก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยและได้เป็นครูสอนให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆอิกมากมายจนถึงตอนนี่มีลูกศิษย์มากมายและตัว ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ก็ได้ทำการเกษียรตัวออกจากการสอนด้วยอายุการทำงานและได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้

เบื้องหลังชิ้นส่วนยานอวกาศกับ อาจารย์ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

gregesrger468

หนึ่งในสิบห้าบุคคลของประเทศไทยนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นมากมายและได้สร้างผมงานไว้เยอะแยะมากมายนั่นก็หลายท่านแต่ที่เราจะนำเอามาพูดกันในวันนี้ก็คือ อ.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งอาจารย์ได้เป็นหนึ่งในสิบห้านักวิทยาศาสตร์ของไทยที่เก่งและไม่แพ้ใครเลยประวิติการศึกษาของ อ.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นั้นได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์และจากนั่นทางมหาวิทยาลัยชื่อดังจากลอนดอนก็ได้เชิญตัว อาจารย์อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาไปศึกษาต่อที่ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย (lmperial college of Scienes and Techonlogy London University) เอกวิชาสาขาฟิสิกส์ และตัวอาจารย์อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ก็ได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอิกเช่นกันโดยตอนที่กำลังศึกษาอยู่นั้นก็ได้เรียนจบ ได้รีบเกียรตินิยมอันดับต้นๆของ (lmperial college of Scienes and Techonlogy London University) เลยและทำให้ก่อนการจบการเรียนของ อ.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เอง ก็ได้มีจดหมายเชิญตัวจากบริษัท Martin Marietta ซึ่งเป็นหน่อยงานขององค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจะจ้างออกแบบ ยานบินอวกาศในยานอวกาศไวกิ้ง 2 ซึ่งตัว อ.อาจอง ชุมสาย […]